ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: ΟΡΘΡΟΣ: 7:30 π. μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6:00 μ. μ.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: ΟΡΘΡΟΣ: 7:30 π. μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 5:30 μμ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: ΟΡΘΡΟΣ: 8:00 π. μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 5:00 μ. μ.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ: ΟΡΘΡΟΣ: 8:00 π. μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 5:30 μ. μ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ: ΟΡΘΡΟΣ: 7:30 π. μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6:00 μ. μ.
ΜΑΪΟΣ: ΟΡΘΡΟΣ: 7:30 π. μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6:30 μ. μ.
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ: ΟΡΘΡΟΣ: 7:30 π. μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 7:00 μ. μ.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΟΡΘΡΟΣ: 7:30 π. μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6:30 μ. μ.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ