Ο ασκητικός λόγος ο επονομαζόμενος «πλάκες πνευματικές» του Αββά Ιωάννου του Σιναΐτου από το βιβλίο «ΚΛΙΜΑΞ» θα μελετάται κάθε Τετάρτη μετά την Ι. Παράκληση

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ