18τό Συναξάρι τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τό Λαυρεωτικό Κώδικα γίνεται μνεία τῆς ἀναστάσεως τοῦ Ἁγίου καί δικαίου Λαζάρου τοῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ. († Σάββατο τοῦ Λαζάρου καί † 17 Ὀκτωβρίου).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ