Τεύχος 09/ 30 Ιουλίου 2015

          

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ  18:30
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ

 

  

Κυριακή 2 Αυγούστου 2015 – Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ο Ἀπόστολος Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (γ΄ 9 – 17)
Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιδ΄ 22 – 34)
 
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015 – Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Ο Ἀπόστολος Β΄ Καθολική Επιστολή Πέτρου (α΄ 10 – 19)
Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 1 – 9)
 
Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 – Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ο Ἀπόστολος Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (δ΄ 9 – 16)
Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 14 – 23)
 
Σάββατο 15 Αυγούστου 2015 – ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)
Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)
 
Κυριακή 16 Αυγούστου 2015 – ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ο Ἀπόστολος Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (θ΄ 2 – 12)
Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιη΄ 23 – 35)
 
Κυριακή 23 Αυγούστου 2015 – ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ -
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)
Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)

 

Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
(νηστεία – κατάλυσις ελαίου & οίνου)
Ο Ἀπόστολος Πράξεις Αποστόλων (ιγ΄ 25 – 32)
Το Ευαγγέλιο Κατά Μάρκον (στ΄ 14 – 30)
 
         

             
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

  

1

ΣΑΒΒΑΤΟ

7:00 - 9:00

Όρθρος- Θεία Λειτουργία

2

ΚΥΡΙΑΚΗ

6:45 - 9:30

Όρθρος- Θεία Λειτουργία

6

ΠΕΜΠΤΗ

7:00 - 9:00

Όρθρος- Θεία Λειτουργία

8

ΣΑΒΒΑΤΟ

7:00 - 9:00

Όρθρος- Θεία Λειτουργία

9

ΚΥΡΙΑΚΗ

6:45 - 9:30

Όρθρος- Θεία Λειτουργία

15

ΣΑΒΒΑΤΟ

7:00 - 9:00

Όρθρος- Θεία Λειτουργία

16

ΚΥΡΙΑΚΗ

6:45 - 9:30

Όρθρος- Θεία Λειτουργία

23

ΚΥΡΙΑΚΗ

6:45 - 9:30

Όρθρος- Θεία Λειτουργία

27

ΠΕΜΠΤΗ

7:00 - 9:00

Όρθρος- Θεία Λειτουργία

29

ΣΑΒΒΑΤΟ

7:00 - 9:00

Όρθρος- Θεία Λειτουργία

30

ΚΥΡΙΑΚΗ

6:45 - 9:30

Όρθρος- Θεία Λειτουργία

                                

   

                                    

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ